Dotacje dla trzech radomskich klubów sportowych

SPORT. TKKF Centrum Radom, UKS Delta Radom oraz Radomskie Centrum Siatkarskie Czarni - wymienione kluby sportowe działające na terenie naszego miasta otrzymają dotację z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok.
W gronie stowarzyszeń i organizacji, które stanęły do otwartego konkursu, ubiegając się o dofinansowanie, znalazły się także kluby sportowe. Magistrat w grudniu ogłosił listę siedmiu zadań, na które przeznaczy środki z budżetu. Z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na realizację zadania "pedagog ulicy" Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Centrum otrzyma 12 tys. zł. Taka sama kwota, ale "na prowadzenie klubu młodzieżowego" wpłynie na konto Uczniowskiego Klubu Sportowego Delta. Na realizację tego samego zadania środki zostały przyznane dla RCS-u Czarni. Dotacja dla klubu wyniesie 15. tysięcy zł. Wniosek na konkurs wpłynął także od Radomskiego Klubu Piłkarskiego Broń Radom. Ten jednak z przyczyn formalnych został odrzucony.