Miejskie dotacje na sport młodzieżowy

SPORT. Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ogłoszony przez prezydenta Radomia na wsparcie realizacji zadania publicznego z obszaru upowszechniania kultury fizycznej. Gmina przyznała dotacje Szkolnemu Związkowi Sportowemu oraz trzem klubom sportowym.
Na realizację czterech zadań SZS w Radomiu otrzyma ponad 700 tysięcy złotych. Na program powszechnej nauki pływania (program realizowany w klasach II szkół podstawowych) zarezerwowano 382.800 zł. Z kolei na zadanie "Animator Sportu"- 80 tys. zł., natomiast na udział reprezentacji Radomia w XIV mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - 95 tys. zł. Radomski SZS będzie miał ponadto do wydania 150 tys. zł. na współzawodnictwo sportowe szkół w ramach kolejnej edycji Radomskiej Olimpiady Młodzieży. Ponadto magistrat rozstrzygnął, które kluby sportowe z terenu miasta dostaną dofinansowanie na wspieranie utalentowanej młodzieży objętej procesem dydaktycznym i szkoleniowym w szkołach z oddziałami sportowymi (chodzi o wsparcie tzw. klas sportowych). Na konkurs wpłynęło dziewięć ofert, a trzy z nich uzyskało akceptację. Dotacja na ten cel wynosi ponad 140 tys. zł. Z tej puli Radomski Klub Piłkarski 1926 Broń Radom otrzyma 64,5 tys. zł., Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne ZTE Radom 47.110 zł. Trzecim klubem, który może liczyć na wsparcie z budżetu miasta jest Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Radom. Na wsparcie siatkarek gmina przeznaczy 30. 300 zł.