Grzegorz Bachański prezesem koszykarskiej centrali

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZKosz, które odbyło się w Centrum Olimpijskim w Warszawie Grzegorz Bachański został ponownie wybrany na Prezesa Polskiego Związku Koszykówki. Sternik związku otrzymał najwięcej, bo aż 67 głosów delegatów.
Podczas Walnego Zebrania Zarząd PZKosz przedstawił sprawozdanie z działalności z kadencji 2011-2014. Następnie odbyły się wybory na Prezesa Polskiego Związku Koszykówki, w których zwyciężył Grzegorz Bachański. Jego kontrkandydaci - Przemysław Sęczkowski i Maciej Zieliński odpowiednio 0 i 21 głosów. Z kolei w zarządzie koszykarskiej centrali znaleźli się Kazimierz Wierzbick, Wojciech Chomicz, Grzegorz Potęga, Zbigniew Błażkowski, Marcin Staniczek, Maciej Krystek, Krzysztof Szumski, Michał Lesiński, Marek Lembrych i Zdzisław Kassyk. Natomiast w komisji rewizyjnej PZkosz pracować będą: Marek Kozłowski, Robert Żołnierewicz, Jerzy Buczkowski, Jerzy Maciek, Piotr Świderski, Zbigniew Stępniak.

Więcej o: